SHIMANO

SHIMANO EXAGE 4000 RC

SHIMANO ULTEGRA C3000 HG

SHIMANO ULTEGRA 4000 HG

SHIMANO NASCHI C3000

SHIMANO ELF C3000

SHIMANO ELF 4000

SHIMANO AERLEX XSA 7000

!